Monday, January 28, 2008

看我七十二變 See My 72 Changes - 蔡依林 Jolin Tsai

It's been a while, how nostalgic.
This is the first Jolin album in my possession.

Song: 看我七十二變 See My 72 Changes
Album: 看我七十二變 Magic

夢裡面 空氣開始冒煙
Meng li mian kong qi kai shi mao yan
Smoke starts appearing in my dream

朦朧中完美的臉 慢慢的出現
Meng long zhong wan mei de lian man man de chu xian
A perfect face slowly emerges from the haze

再見醜小鴨再見 我要洗心革面
Zai jian chou xiao ya zai jian wo yao xi xin ge mian
Goodbye ugly duckling goodbye, I want to start afresh

人力可以勝天 夢想近在眼前
Ren li ke yi sheng tian meng xiang jin zai yan qian
Willpower can triumph over divine providence; my dream has come into sight

今天
Jin tian
Today

新鮮
Xin xian
Fresh

改變
Gai bian
Change

再見
Zai jian
Goodbye

美麗極限 愛漂亮沒有終點
Mei li ji xian ai piao liang mei you zhong dian
In the extremes of beauty, pursuing beauty is boundless

追求完美的境界 人不愛美天誅地滅
Zhui qiu wan mei de jing jie ren bu ai mei tian zhu di mie
In the pursuit of perfection, one who doesn’t pursue beauty will be heavily condemned

別氣餒 舊觀念抛到一邊
Bie qi nei jiu guan nian pao dao yi bian
Don’t be discouraged, cast your old notions aside

現在就開始改變 麻雀也能飛上青天
Xian zai jiu kai shi gai bian ma que ye neng fei shang qing tian
Let’s start the change now; even a sparrow can soar up the skies

無所謂 管它缺不缺陷
Wu suo wei guan ta que bu que xian
It doesn’t matter; don’t concern yourself with the flaws

讓鼻子再高一點 空氣才新鮮
Rang bi zi zai gao yi dian kong qi cai xin xian
Lift up the nose a little and the air will be fresher

再見單眼皮再見 腰圍再小一點
Zai jian dan yan pi zai jian yao wei zai xiao yi dian
Goodbye single eyelids goodbye; cut down some waist size

努力戰勝一切 缺點變成焦點
Nu li zhan sheng yi qie que dian bian cheng jiao dian
Diligence triumphs over everything, turning your flaws to highlights

今天
Jin tian
Today

新鮮
Xin xian
Fresh

改變
Gai bian
Change

再見
Zai jian
Goodbye

美麗極限 愛漂亮沒有終點
Mei li ji xian ai piao liang mei you zhong dian
In the extremes of beauty, pursuing beauty is boundless

追求完美的境界 人不愛美天誅地滅
Zhui qiu wan mei de jing jie ren bu ai mei tian zhu di mie
In the pursuit of perfection, one who doesn’t pursue beauty will be heavily condemned

別氣餒 舊觀念抛到一邊
Bie qi nei jiu guan nian pao dao yi bian
Don’t be discouraged, cast your old notions aside

現在就開始改變 麻雀也能飛上青天
Xian zai jiu kai shi gai bian ma que ye neng fei shang qing tian
Let’s start the change now; even a sparrow can soar up the skies

(Start Rap:

什麽正面側面背面
Shen me zheng mian ce mian bei mian
Regardless of the front, side or back views

追求完美弧線愛現
Zhui qiu wan mei hu xian ai xian
Pursuing after the perfect curves to flaunt

如果腰圍再小一點
Ru guo yao wei zai xiao yi dian
If my waist size is reduced further

我的缺點變成優點
Wo de que dian bian cheng you dian
My flaws will turn into my greatest assets

End Rap)

再見面 要你們傻了眼
Zai jian mian yao ni men sha le yan
When we meet again, I want to take your breath away

無所謂正面側面 都是完美弧線
Wu suo wei zheng mian ce mian dou shi wan mei hu xian
Regardless of my front or side views, they are in perfect curves

再見醜小鴨再見 自卑留給昨天
Zai jian chou xiao ya zai jian zi bei liu gei zuo tian
Goodbye ugly duckling goodbye, I’ll leave my inferiority to yesterday

女大要十八變 看我七十二變
Nv da yao shi ba bian kan wo qi shi er bian
A girl changes 18 times as she matures, you shall witness my 72 changes

今天
Jin tian
Today

新鮮
Xin xian
Fresh

改變
Gai bian
Change

再見
Zai jian
Goodbye

美麗極限 愛漂亮沒有終點
Mei li ji xian ai piao liang mei you zhong dian
In the extremes of beauty, pursuing beauty is boundless

追求完美的境界 人不愛美天誅地滅
Zhui qiu wan mei de jing jie ren bu ai mei tian zhu di mie
In the pursuit of perfection, one who doesn’t pursue beauty will be heavily condemned

別氣餒 舊觀念抛到一邊
Bie qi nei jiu guan nian pao dao yi bian
Don’t be discouraged, cast your old notions aside

現在就開始改變 麻雀也能飛上青天
Xian zai jiu kai shi gai bian ma que ye neng fei shang qing tian
Let’s start the change now; even a sparrow can soar up the skies

美麗極限 愛漂亮沒有終點
Mei li ji xian ai piao liang mei you zhong dian
In the extremes of beauty, pursuing beauty is boundless

追求完美的境界 人不愛美天誅地滅
Zhui qiu wan mei de jing jie ren bu ai mei tian zhu di mie
In the pursuit of perfection, one who doesn’t pursue beauty will be heavily condemned

別氣餒 舊觀念抛到一邊
Bie qi nei jiu guan nian pao dao yi bian
Don’t be discouraged, cast your old notions aside

現在就開始改變 麻雀也能飛上青天
Xian zai jiu kai shi gai bian ma que ye neng fei shang qing tian
Let’s start the change now; even a sparrow can soar up the skies

美麗極限 愛漂亮沒有終點
Mei li ji xian ai piao liang mei you zhong dian
In the extremes of beauty, pursuing beauty is boundless

追求完美的境界 人不愛美天誅地滅
Zhui qiu wan mei de jing jie ren bu ai mei tian zhu di mie
In the pursuit of perfection, one who doesn’t pursue beauty will be heavily condemned

別氣餒 舊觀念抛到一邊
Bie qi nei jiu guan nian pao dao yi bian
Don’t be discouraged, cast your old notions aside

現在就開始改變 麻雀也能飛上青天
Xian zai jiu kai shi gai bian ma que ye neng fei shang qing tian
Let’s start the change now; even a sparrow can soar up the skies

美麗極限 愛漂亮沒有終點
Mei li ji xian ai piao liang mei you zhong dian
In the extremes of beauty, pursuing beauty is boundless

追求完美的境界 人不愛美天誅地滅
Zhui qiu wan mei de jing jie ren bu ai mei tian zhu di mie
In the pursuit of perfection, one who doesn’t pursue beauty will be heavily condemned

別氣餒 舊觀念抛到一邊
Bie qi nei jiu guan nian pao dao yi bian
Don’t be discouraged, cast your old notions aside

現在就開始改變 麻雀也能飛上青天
Xian zai jiu kai shi gai bian ma que ye neng fei shang qing tian
Let’s start the change now; even a sparrow can soar up the skies

No comments:

Post a Comment